Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze uchwały »Uchwała nr XXIX/148/17 Rady Gminy Piątek z dnia 10 maja 2017


zmieniająca uchwalę Nr VII/33/15 Rady Gminy Piątek z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Piątek.

Uchwała nr XXIX/147/17 Rady Gminy Piątek z dnia 10 maja 2017


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice.

Uchwała nr XXVIII/146/17 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Piątek i Goślub.

Uchwała nr XXVIII/145/17 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na terenie Gminy Piątek

Uchwała nr XXVIII/144/17 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej Przewodniczącej Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Piatek z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała nr XXVIII/142/17 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/96/2012 Rady Gminy Piątek z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

Uchwała nr XXVII/140/17 Rady Gminy Piątek z dnia 29 marca 2017


w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXVI/139/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 11/6/14 Rady Gminy Piątek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Piątek i ich składów osobowych oraz ustalenia zakresów działania.

Uchwała nr XXVI/138/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XXVI/137/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

Uchwała nr XXVI/136/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała nr XXVI/135/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/30/ll Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Uchwała nr XXVI/134/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2017r.

Uchwała nr XXVI/133/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017


w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek.

Uchwała nr XXV/132/17 Rady Gminy Piątek z dnia 6 lutego 2017


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXV/130/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 6 lutego 2017


w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017 roku w Gminie Piątek.

Uchwała nr XXV/129/17 Rady Gminy Piątek z dnia 6 lutego 2017


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij