Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 56) starsze uchwały »Uchwała nr XXXV/182/17 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXV/181/17 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021.

Uchwała nr XXXV/180/17 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Gminy Piątek z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku.

Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Piatek z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku w samorządową instytucję kultury.

Uchwała nr XXXTV/177/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Uchwała nr XXXIV/176/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czernikowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czernikowie.

Uchwała nr XXXIV/175/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

Uchwała nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Piatek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru w 2018 roku.

Uchwała nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2018 r. oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXIV/171/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2018.

Uchwała nr XXXIV/170/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Uchwała nr XXXIV/169/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 dla Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXIII/168/17 Rady Gminy Piatek z dnia 27 września 2017


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Piątek instrumentem płatniczym.

Uchwała nr XXXII1/167/17 Rady Gminy Piątek z dnia 27 września 2017


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Uchwała nr XXXI11/166/17 Rady Gminy Piatek z dnia 27 września 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXIII/164/17 Rady Gminy Piątek z dnia 27 września 2017


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Piatek z dnia 27 września 2017


w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 56) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij