Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXII1/167/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 września 2017


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 9ld pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, według następujących norm, dla:
1) psychologa - 25 godzin;
2) pedagoga - 25 godzin;
3) logopedy - 25 godzin;
4) doradcy zawodowego - 25 godzin ;
5) nauczyciela wspomagającego w przedszkolu - 25 godzin;
6) nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej i gimnazjum - 24 godziny.

§2. Traci moc Uchwala nr XL/206/14 Rady Gminy Piątek z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/09 Rady Gminy Piątek z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony został plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze; określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych zmienionej uchwalą Nr IX/35/ll Rady Gminy Piątek z dnia 24 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr XXIX/149/13 Rady Gminy Piątek z dnia 29 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2313).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/167/17 (265kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (20 października 2017, 12:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij