Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXI/158/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 lipca 2017


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23.670,00 zl.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23.670,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.
Skreśla się dotychczasową treść § 8 Uchwały Nr XXX/153/17 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek i nadaje nowe brzmienie:
„§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Piątek w roku budżetowym 2017 w kwocie 1.174.095,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć 00/100).”.

§ 3.
Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 22.169.958,52 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 22.064.222,52 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.763.559,18 zł.
b) majątkowe: 105.736,00 zł.
2) Po stronie wydatków 21.377.967,45 zł, w tym wydatki:
a)  bieżące: 20.123.245,45 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.763.559,18 zł.
b) majątkowe: 1.254.722,00 zł.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXI/158/17 (575kB) pdf

Opublikował: Marcin Nadolski (14 lipca 2017, 09:08:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij