Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXX/153/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 105.986,00 zl,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 155.582,00 zl zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 444.722,00 zl.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 405.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2017 roku” zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r”, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok”, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 791.991,07 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 7. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 89.018,00 zł, Po dokonanych zmianach rozchody budżetu w roku 2017 wynoszą 791.991,07 zł z następujących tytułów:
1) Spłaty otrzymanych kredytów 791.991,07 zł.

§ 8. Ustała się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Piątek w roku budżetowym 2017 w kwocie 1.087.378,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 00/100).

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 22.169.958,52 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 22.064.222,52 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.763.559,18 zl.
b) majątkowe: 105.736,00 zł.
2) Po stronie wydatków 21.377.967,45 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 20.123.245,45 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.763.559,18 zł.
b) majątkowe: 1.254.722,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§11. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXX/153/17 (3327kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (7 lipca 2017, 08:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij